Close

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

ANDRITZ har lång erfarenhet av att leverera träförädlingsanläggningar och stark kompetens inom IoT-teknik, något som kommer väl till pass när de nu utvecklar en uppsättning lösningar inom autonom träförädling i syfte att revolutionera branschen. ANDRITZ har ingått ett samverkansavtal med Etteplan för att öka skalbarheten och kvaliteten på deras utvecklingsverksamhet. Samverkansavtalet är frukten av många års samarbete mellan de två företagen inom området industriell digitalisering. Etteplan har försett ANDRITZ med expertkunskaper inom konstruktion, tjänstedesign, teknisk dokumentation och många andra områden med vår modell för fortlöpande tjänster.

De ekonomiska fördelarna med en komplett produktportfölj inom autonom träförädling kan vara enorma för slutkunden enligt Wayna Moncada, Director, SMART Pulp Line, Automation and Digitalization på ANDRITZ.

”Fördelarna är många, som till exempel högre utbyte, färre driftstopp, längre drifttid, ökad säkerhet och naturligtvis högre kvalitet på slutprodukten. Det blir också lättare att förutse underhållsproblem, vilket i slutändan förenklar hanteringen av vedgården så att den inte alltid måste bemannas med högkvalificerade operatörer.”

Etteplan stöder flera intelligensnivåer

Lösningarna som ingår i en smart vedgård (med vedgård avses här processflödet från råvarumottagning tills flis landar i kokaren) har flera intelligensnivåer: först golvnivån som omfattar en mängd olika smarta produkter, till exempel enheter för maskin- och processdiagnostik, sedan den andra nivån med optimeringssystem för delprocesser och slutligen den tredje, autonoma systemnivån, som är uppbyggd av optimeringssystem på lägre nivå eller med dedikerad teknik.

ANDRITZ Smart Woodyard: Three levels of intelligence

ANDRITZ Smart Woodyard: Tre nivåer av intelligens

Etteplan stöder ANDRITZ på flera nivåer, inklusive utvecklingen av den högsta nivån som i slutändan kommer att styra hela vedgården. Arbetet innefattar planering av automatiseringssystemet som styr vedgården samt utformning av användarupplevelsen. Detta inkluderar expertområden inom industriell digitalisering, i synnerhet automatiseringsteknik, tjänstedesign och teknisk dokumentation.

Industriell digitalisering som tillgodoser användaren och företagets behov

Att planera den högsta automatiseringsnivån innebär att skapa beskrivningar av hur systemen ska styra vedgården. Vi har då kombinerat Etteplan och ANDRITZ befintliga expertis för att skapa dokumentation för framtida bruk och agerat som en länk mellan olika organisationer.

 ”Samarbetet har fungerat bra och det är alltid roligt att se leverantörernas engagemang för produktkvalitet. Kontinuerlig förbättring och kommunikation är nyckeln”, säger Wayna Moncada.

Tjänstedesignens mål har varit att optimera smarta träförädlingslösningar ur användarnas perspektiv för att skapa en smidig användarupplevelse i alla digitala system. Tjänsten är utformad för att stödja det dagliga beslutsfattandet och tillhandahålla meningsfulla data för anläggningsoperatörer. En av de viktigaste faktorerna för att skapa situationsmedvetenhet är att välja rätt data baserat på affärs- och användarbehov.

I ett längre perspektiv har Etteplans fortlöpande tjänst för ANDRITZ också spelat en betydande roll i samarbetet. Under årens lopp har Etteplan försett ANDRITZ med expertkunskaper inom bland annat konstruktion, testning, teknisk kommunikation och programvaruutveckling.  

Gemensam vision för ANDRITZ autonoma träförädlingslösningar

ANDRITZ har inhämtat kompetens från en enda kontaktpunkt – Etteplan. Etteplan kan erbjuda effektiv problemlösning och nödvändiga kompetenser via sin reserv av experter med kort varsel. ANDRITZ kan lita på att Etteplan är redo för uppgiften, oavsett vad det gäller.

 ”Det är jättebra att ha ett telefonnummer att ringa för att diskutera hur nya behov snabbt kan lösas”, avslutar Wayna Moncada.

Den noggranna planeringen av automatiseringen minskar konfigurationsbehovet och leder till färre fel i implementeringen av systemet. ANDRITZ har också uppskattat Etteplans personcentrerade designmetodik inom industriell digitalisering. Kundvärdet säkerställs när slutkundens behov styr designbesluten och kombineras med affärsmålen.

Projektet går därför snabbare att genomföra och kvaliteten på arbetet garanteras av Etteplans experter. Genom att överlåta planeringen till Etteplan har ANDRITZ kunnat fokusera på sin kärnverksamhet. Viktigast av allt är att utvecklingen av produktportföljen påskyndas genom ett flexibelt och skalbart FoU-samarbete med Etteplan.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Kontakta oss
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications