Close

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

Referens

Flygplatsmodernisering – med alla detaljer under kontroll

 

Finavias uppdrag är att säkerställa förutsättningarna för en säker, välfungerande och konkurrenskraftig flygtrafik i Finland. Företaget administrerar och upprätthåller flygledningssystemet och 21 flygplatser i Finland samt tillhandahåller ett antal olika tjänster till flygbolag och passagerare

För närvarande genomför Finavia ett omfattande projekt för att modernisera Helsingfors-Vanda flygplats. Investeringen på cirka 900 miljoner euro ska stärka flygplatsens internationella konkurrensställning som knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

Utvecklingsprojektet inkluderar en terminalutbyggnad på drygt 100 000 m², nya parkeringsplatser och taxibanor för flygplan samt nya parkeringar för passagerarna. Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

För att kunna planera alla bygg- och ombyggnadsprojektet måste konstruktörerna ha tillgång till tillförlitliga och uppdaterade data. En lyckad planering säkerställer ett snabbt genomförande utan störningar för flygplatsens verksamhet. För flygsäkerheten är det helt avgörande att känna till exakt var all landbaserad infrastruktur finns placerad, till exempel elledningar och datakablar.

”I ett så här stort projekt ingår flera parallella delprojekt som alla redigerar projektdata. Det är viktigt med snabb tillgång till projektens tekniska dokumentation för att konstruktörerna i nästa delprojekt ska ha tillgång till korrekta uppgifter”, säger fastighetschef Kari Luhtanen från Finavia.

Tillförlitlig och 
uppdaterad data

Mot bättre information och processer

När man inledde utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

”Vi ville inte bara ha riktlinjer, utan ett lite annorlunda upplägg där en projektsamordnare från partnerföretaget deltar i arbetet med oss. Vi ville skapa en helt ny modell”, säger Luhtanen.

Etteplan utsåg en projektsamordnare till Finavias projekt som tog över ansvaret för produktion och uppdatering av dokumentationen, men som också hade till uppgift att identifiera förbättringsområden. Utifrån observationerna tog Etteplan fram ett förslag på en bättre dokumentationsmodell.

”Under pilotprojekten uppdaterades den tekniska dokumentationen precis som det var tänkt. Det har inte hänt de senaste åren”, berättar Luhtanen.

Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

"Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet."

 

Kari Luhtanen, Real Estate Manager, Finavia

Kontinuerlig utveckling – tillsammans

Finavia har anlitat Etteplan sedan hösten 2016. Nu deltar en projektsamordnare från Etteplan i varje byggprojekt som inleds. Dokumentationsvolymen är enorm, vilket innebär att ändringar tar tid, men Luhtanen är redan övertygad.

”Resultaten har överträffat alla våra förväntningar och hjälpt oss att höja kvaliteten på våra data och verksamheten i stort. Våra processer är nu beskrivna, vilket har gett oss ett snabbare och mer tillförlitligt arbetsflöde. Vi sparar dessutom genom att undvika merarbete för konstruktörerna”, sammanfattar Luhtanen.

På Finavia är man även nöjda med det smidiga samarbetet med Etteplan.

”Alla på Etteplan har varit otroligt engagerade och proaktiva. Deras energi och nytänkande har verkligen lett oss framåt. Samarbetet har varit öppet och enkelt från dag ett.”

Arbetet med att utveckla Finavias tekniska dokumentation fortsätter. 3D-miljöer omvandlar den tekniska dokumentationen och Finavia har dessutom planer på att införa automation för att effektivisera processen.
 
”Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet”, säger Luhtanen.

Mer att läsa

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan hjälpte Demcon att leverera respiratorer på rekordtid

Coronautbrottet i januari 2020 har lärt oss att livet är oförutsägbart. De mest värdefulla resurserna just nu har visat sig vara kunnig vårdpersonal och medicinsk utrustning. Demcon, ett nederländskt företag specialiserat på avancerad medicinsk teknik och produkter, bland annat respiratorsystem, ställdes nyligen inför den största utmaningen i företagets historia.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions