Close

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

Referens

Flygplatsmodernisering – med alla detaljer under kontroll

 

Finavias uppdrag är att säkerställa förutsättningarna för en säker, välfungerande och konkurrenskraftig flygtrafik i Finland. Företaget administrerar och upprätthåller flygledningssystemet och 21 flygplatser i Finland samt tillhandahåller ett antal olika tjänster till flygbolag och passagerare

För närvarande genomför Finavia ett omfattande projekt för att modernisera Helsingfors-Vanda flygplats. Investeringen på cirka 900 miljoner euro ska stärka flygplatsens internationella konkurrensställning som knutpunkt för flygtrafiken mellan Europa och Asien.

Utvecklingsprojektet inkluderar en terminalutbyggnad på drygt 100 000 m², nya parkeringsplatser och taxibanor för flygplan samt nya parkeringar för passagerarna. Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

För att kunna planera alla bygg- och ombyggnadsprojektet måste konstruktörerna ha tillgång till tillförlitliga och uppdaterade data. En lyckad planering säkerställer ett snabbt genomförande utan störningar för flygplatsens verksamhet. För flygsäkerheten är det helt avgörande att känna till exakt var all landbaserad infrastruktur finns placerad, till exempel elledningar och datakablar.

”I ett så här stort projekt ingår flera parallella delprojekt som alla redigerar projektdata. Det är viktigt med snabb tillgång till projektens tekniska dokumentation för att konstruktörerna i nästa delprojekt ska ha tillgång till korrekta uppgifter”, säger fastighetschef Kari Luhtanen från Finavia.

Tillförlitlig och 
uppdaterad data

Mot bättre information och processer

När man inledde utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

”Vi ville inte bara ha riktlinjer, utan ett lite annorlunda upplägg där en projektsamordnare från partnerföretaget deltar i arbetet med oss. Vi ville skapa en helt ny modell”, säger Luhtanen.

Etteplan utsåg en projektsamordnare till Finavias projekt som tog över ansvaret för produktion och uppdatering av dokumentationen, men som också hade till uppgift att identifiera förbättringsområden. Utifrån observationerna tog Etteplan fram ett förslag på en bättre dokumentationsmodell.

”Under pilotprojekten uppdaterades den tekniska dokumentationen precis som det var tänkt. Det har inte hänt de senaste åren”, berättar Luhtanen.

Utbyggnaden ska stå klar år 2020 och flygplatsen kommer då att vara redo att ta emot hela 20 miljoner passagerare om året.

"Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet."

 

Kari Luhtanen, Real Estate Manager, Finavia

Kontinuerlig utveckling – tillsammans

Finavia har anlitat Etteplan sedan hösten 2016. Nu deltar en projektsamordnare från Etteplan i varje byggprojekt som inleds. Dokumentationsvolymen är enorm, vilket innebär att ändringar tar tid, men Luhtanen är redan övertygad.

”Resultaten har överträffat alla våra förväntningar och hjälpt oss att höja kvaliteten på våra data och verksamheten i stort. Våra processer är nu beskrivna, vilket har gett oss ett snabbare och mer tillförlitligt arbetsflöde. Vi sparar dessutom genom att undvika merarbete för konstruktörerna”, sammanfattar Luhtanen.

På Finavia är man även nöjda med det smidiga samarbetet med Etteplan.

”Alla på Etteplan har varit otroligt engagerade och proaktiva. Deras energi och nytänkande har verkligen lett oss framåt. Samarbetet har varit öppet och enkelt från dag ett.”

Arbetet med att utveckla Finavias tekniska dokumentation fortsätter. 3D-miljöer omvandlar den tekniska dokumentationen och Finavia har dessutom planer på att införa automation för att effektivisera processen.
 
”Vi har en gemensam styrgrupp med Etteplan, där vi tillsammans försöker hitta de optimala lösningarna. En av Etteplans största styrkor förutom teknisk expertis och kundfokus är viljan att lära sig nytt och utveckla sin egen verksamhet”, säger Luhtanen.

Mer att läsa

Teknisk dokumentation och förberedelse av animation för Endress+Hauser

Endress+Hauser är en global ledare inom mätinstrumentering, tjänster och lösningar för industriell processteknik. De tillhandahåller processlösningar för flöde, nivå, tryck, analys, temperatur, inspelning och digital kommunikation, vilket optimerar processer med avseende på ekonomisk effektivitet, säkerhet och miljöpåverkan. Företaget har över 16 000 anställda i 125 länder.

Sulzers uppnår strukturerad dokumentation med stöd från Etteplan

Sulzer är en global ledare inom fluidteknik med två århundraden av erfarenhet av att utveckla innovativa produkter och tjänster som främjar hållbar utveckling och hjälper Sulzers kunder att bygga en bättre värld. Sulzers kunder drar nytta av företagets åtagande för innovation, prestanda och kvalitet samt från deras responsiva nätverk av 180 världsklassiga tillverkningsanläggningar och servicecenter över hela världen. Sulzers verksamhet är uppdelad i tre divisioner: Flow Equipment, Services och Chemtech.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.