Close

HAZEMAG

HAZEMAG Group utvecklar och tillverkar maskiner och anläggningar för bygg- och gruvindustrin globalt. Självfallet kommer säkerheten först när det handlar om reparation och drift av maskiner och anläggningar. Företagets tekniska dokumentation måste uppfylla de höga tekniska säkerhetskraven.

Referens

Teknisk dokumentation är affärskritisk vid HAZEMAG

 

Teknisk dokumentation är en integrerad del av att leverera alla maskiner och anläggningar på HAZEMAG. När tjänsten outsourcades, utnämnde HAZEMAG sin leverantör Etteplan till en av sina viktigaste leverantörer.

Att välja en partner för teknisk dokumentation var därmed ett beslut som analyserades noggrant. De fördelar som Etteplan kunde erbjuda visade sig vara många – hög kvalitet, högre juridisk säkerhet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Etteplan har också hjälpt till att skriva om HAZEMAGs dokumentation för att uppfylla normer, standarder och lokala föreskrifter inom EU, USA respektive Ryssland.

 

19 procent kostnadsbesparingar

Enligt Etteplans uppskattningar har de nya tjänstelösningarna hjälpt HAZEMAG att skära ner kostnaderna med 19 %. Även hastigheten för att hitta korrekta bruksanvisningar på anläggningarna har ökat avsevärt med cirka 30 %.

 

 

 

"En betrodd tjänsteleverantör"

För HAZEMAG har det varit en stor fördel att ha en leverantör som kan klara av all teknisk dokumentation för två produktlinjer med totalt över 30 modellserier och ett brett urval av individuella maskin- och anläggningskomponenter med ett enhetligt ramverk.

"Vi känner oss väldigt trygga med Etteplan som betrodd tjänsteleverantör. De har rätt kompetens för att säkerställa att våra maskiner och anläggningar uppfyller alla relevanta regelverk för global distribution", sammanfattar Tim Neumann. Hazemags tekniska dokumentation måste uppfylla de högsta säkerhetskraven.

“Etteplan har ett redaktionellt system - som med hjälp av deras stora internationella team - täcker hela det spektrum vi behöver med hänsyn till research kring standarder och specialspråktjänster."

 

Tim Neumann, Vice President Marketing at HAZEMAG Group

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.