Close

HAZEMAG

HAZEMAG Group utvecklar och tillverkar maskiner och anläggningar för bygg- och gruvindustrin globalt. Självfallet kommer säkerheten först när det handlar om reparation och drift av maskiner och anläggningar. Företagets tekniska dokumentation måste uppfylla de höga tekniska säkerhetskraven.

Referens

Teknisk dokumentation är affärskritisk vid HAZEMAG

 

Teknisk dokumentation är en integrerad del av att leverera alla maskiner och anläggningar på HAZEMAG. När tjänsten outsourcades, utnämnde HAZEMAG sin leverantör Etteplan till en av sina viktigaste leverantörer.

Att välja en partner för teknisk dokumentation var därmed ett beslut som analyserades noggrant. De fördelar som Etteplan kunde erbjuda visade sig vara många – hög kvalitet, högre juridisk säkerhet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Etteplan har också hjälpt till att skriva om HAZEMAGs dokumentation för att uppfylla normer, standarder och lokala föreskrifter inom EU, USA respektive Ryssland.

 

19 procent kostnadsbesparingar

Enligt Etteplans uppskattningar har de nya tjänstelösningarna hjälpt HAZEMAG att skära ner kostnaderna med 19 %. Även hastigheten för att hitta korrekta bruksanvisningar på anläggningarna har ökat avsevärt med cirka 30 %.

 

 

 

"En betrodd tjänsteleverantör"

För HAZEMAG har det varit en stor fördel att ha en leverantör som kan klara av all teknisk dokumentation för två produktlinjer med totalt över 30 modellserier och ett brett urval av individuella maskin- och anläggningskomponenter med ett enhetligt ramverk.

"Vi känner oss väldigt trygga med Etteplan som betrodd tjänsteleverantör. De har rätt kompetens för att säkerställa att våra maskiner och anläggningar uppfyller alla relevanta regelverk för global distribution", sammanfattar Tim Neumann. Hazemags tekniska dokumentation måste uppfylla de högsta säkerhetskraven.

“Etteplan har ett redaktionellt system - som med hjälp av deras stora internationella team - täcker hela det spektrum vi behöver med hänsyn till research kring standarder och specialspråktjänster."

 

Tim Neumann, Vice President Marketing at HAZEMAG Group

Mer att läsa

För en översättning på 100 000 ord räcker det med ett ord

VMI:s huvudkontor i Epe i Nederländerna sysselsätter cirka 900 personer. Tack vare erfarna och mycket kompetenta medarbetare och en ambitiös och handlingskraftig ledningsgrupp är VMI känt som en respekterad marknadsledare och leverantör av innovativa maskiner som ständigt utvecklas och förbättras.

Etteplan hjälpte Demcon att leverera respiratorer på rekordtid

Coronautbrottet i januari 2020 har lärt oss att livet är oförutsägbart. De mest värdefulla resurserna just nu har visat sig vara kunnig vårdpersonal och medicinsk utrustning. Demcon, ett nederländskt företag specialiserat på avancerad medicinsk teknik och produkter, bland annat respiratorsystem, ställdes nyligen inför den största utmaningen i företagets historia.

Kontakta oss
Sixten Folke
Sixten Folke
BU Director
Technical Documentation Solutions