Close

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Referens
Kompetensområde

Teleste hade en tydlig och stark vision om användbarhet och UI. Det var viktigt att agera snabbt och effektivt, generera idéer och ständigt iterera för att få fram high fidelity-prototyper. Etteplans UI-experter fokuserade på de tillhandahållna användningsfallen, satte sig in i slutanvändarens situation och definierade potentiella UI-problem som svar på kundbehoven. På så sätt kunde vi presentera idéer i form av pixel-perfekta modeller och prototyper som simulerade både interaktioner och den övergripande upplevelsen.

Projektet var utmanande eftersom gränssnittet måste vara enkelt och intuitivt men ändå göra det möjligt för slutanvändaren att utföra ett antal komplexa åtgärder i gränssnittet.

Etteplans experter måste väga in en lång rad viktiga aspekter inom människa-datorinteraktion. Det krävde en omdefinierad strategi för snabb ifyllning av formulär, minskad kognitiv belastning för användaren och presentation av många informationsbitar på ett litet utrymme. Slutanvändaren har ett stort ansvar i att hantera incidenter på rätt sätt, så UI måste fungera som stöd för innehållet. Etteplans mål var att skapa en visuellt tilltalande design som skulle kännas bekant för användarna från första stund, likna välkända applikationer men också uppfylla de unika kraven för ett så pass komplext system.

Att nå högsta standard och implementera bästa praxis hjälpte oss att få fram koncept och design som förbättrade användarupplevelsen.

Teleste-logo.jpg

Med uppmärksamt lyssnande och ett flexibelt förhållningssätt till hur man löser designproblem kunde Etteplan möta UI/UX-målen effektivt och skapa en bättre upplevelse för våra slutanvändare

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Mer att läsa

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Leda den digitala omvandlingen inom glashärdningsindustrin med Glaston

Som en innovativ föregångare vill Glaston vara världsledande inom utvecklingen av glashärdningsindustrin med innovativa tekniker och livscykellösningar. Glastons mål är fortsatt att bygga en bättre framtid genom säkrare, smartare och mer energieffektiva glaslösningar. En av hörnstenarna i Glastons strategiska vision är att leda den digitala omvandlingen.

Etteplans experter stöder Kalmars verksamhet på flera fronter

Kalmar har det största utbudet av lösningar och tjänster inom lasthantering för hamnar, terminaler, distributionscentraler och tung industri. Kalmar är branschledande inom terminalautomatisering och energieffektiv containerhantering, och var fjärde containerrörelse runt om i världen hanteras av en Kalmar-lösning. Genom sin omfattande produktportfölj, sitt globala servicenätverk och förmågan att smidigt integrera olika terminalprocesser förbättrar Kalmar effektiviteten för varje rörelse.

Utveckling av en SaaS-parkeringslösning tillsammans med Hi Tech Mobility

Personerna bakom Hi Tech Mobility har utvecklat och optimerat mobilitetslösningar för vägtullar, färjor och parkeringsstyrning sedan 2004. Företaget har en lång internationell erfarenhet av utveckling, implementering och drift av ITS-system (Intelligent Transport Solutions) såsom elektroniska betaltjänster samt konsultverksamhet inom närliggande affärsområden.

Säkerställa flexibilitet för en proptech-startup

Parkanizer hade som mål att fullända användningen av parkeringsplatserna som finns runt omkring oss. I jakten på en riktig SaaS-affärsmodell (Software as a Service) behövde företaget byta affärsstrategi några gånger. Med hjälp av Etteplans experter* genomförde Parkanizer 2019 ett framgångsrikt experiment och hittade en potentiell nisch inom kontorsparkering.

Kontakta oss
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions