Close

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Referens
Kompetensområde

Teleste hade en tydlig och stark vision om användbarhet och UI. Det var viktigt att agera snabbt och effektivt, generera idéer och ständigt iterera för att få fram high fidelity-prototyper. Etteplans UI-experter fokuserade på de tillhandahållna användningsfallen, satte sig in i slutanvändarens situation och definierade potentiella UI-problem som svar på kundbehoven. På så sätt kunde vi presentera idéer i form av pixel-perfekta modeller och prototyper som simulerade både interaktioner och den övergripande upplevelsen.

Projektet var utmanande eftersom gränssnittet måste vara enkelt och intuitivt men ändå göra det möjligt för slutanvändaren att utföra ett antal komplexa åtgärder i gränssnittet.

Etteplans experter måste väga in en lång rad viktiga aspekter inom människa-datorinteraktion. Det krävde en omdefinierad strategi för snabb ifyllning av formulär, minskad kognitiv belastning för användaren och presentation av många informationsbitar på ett litet utrymme. Slutanvändaren har ett stort ansvar i att hantera incidenter på rätt sätt, så UI måste fungera som stöd för innehållet. Etteplans mål var att skapa en visuellt tilltalande design som skulle kännas bekant för användarna från första stund, likna välkända applikationer men också uppfylla de unika kraven för ett så pass komplext system.

Att nå högsta standard och implementera bästa praxis hjälpte oss att få fram koncept och design som förbättrade användarupplevelsen.

Teleste-logo.jpg

Med uppmärksamt lyssnande och ett flexibelt förhållningssätt till hur man löser designproblem kunde Etteplan möta UI/UX-målen effektivt och skapa en bättre upplevelse för våra slutanvändare

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Mer att läsa

Toppmodern lösning för regressionstestning av programvara för Satel

Satel är världens ledande expert och innovatör inom oberoende radionätverksteknik. Företaget utvecklar och säljer högkvalitativa, privata radiotekniklösningar som möjliggör säkra, verksamhetskritiska anslutningar. De erbjuder även nätverksdesign och teknisk support samt har ett globalt nätverk av distributörer. Företagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1986.

Bildelningstjänst med en fullserviceapp som erbjuds på Tripla

Bilkörning genomgår en omvandling, eftersom bilägandet i allt större utsträckning ger vika för behovsbaserad transport. Boende på Tripla erbjuds bilkörning som en tjänst med bildelningstjänsten NF Sharing. NF Fleet, som ägs gemensamt av Nordea Finance Finland Ltd  och ALD Automotive, levererar en elbil som kan hyras via en mobilapp till boende i bostadsföretaget.

Backend-system utvecklat för Neste Easy Wash

Neste öppnade sin första automatiserade biltvättsstation på Karakallio i Esbo i december 2019. Backend-systemet och automationslösningarna har utvecklats tillsammans med Etteplan. Tyngdpunkten låg på att göra det så enkelt och bekvämt som möjligt för kunderna att tvätta bilen.

Kontakta oss
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions