Close

Omdesign av ui till applikation för incidenthantering

Teleste är expert på bredbandsdata och videotjänster som levererar smarta lösningar till kollektivtrafik och olika säkerhetssegment. Etteplan deltog i ett projekt för omdesign av ett användargränssnitt som omfattar S-AWARE® och S-VMX – två omfattande applikationer för incident- och videohantering som möjliggör enkel och noggrann kontroll av olika datatyper samt hjälp med att förbättra säkerheten för personer och infrastruktur.

Referens
Kompetensområde

Teleste hade en tydlig och stark vision om användbarhet och UI. Det var viktigt att agera snabbt och effektivt, generera idéer och ständigt iterera för att få fram high fidelity-prototyper. Etteplans UI-experter fokuserade på de tillhandahållna användningsfallen, satte sig in i slutanvändarens situation och definierade potentiella UI-problem som svar på kundbehoven. På så sätt kunde vi presentera idéer i form av pixel-perfekta modeller och prototyper som simulerade både interaktioner och den övergripande upplevelsen.

Projektet var utmanande eftersom gränssnittet måste vara enkelt och intuitivt men ändå göra det möjligt för slutanvändaren att utföra ett antal komplexa åtgärder i gränssnittet.

Etteplans experter måste väga in en lång rad viktiga aspekter inom människa-datorinteraktion. Det krävde en omdefinierad strategi för snabb ifyllning av formulär, minskad kognitiv belastning för användaren och presentation av många informationsbitar på ett litet utrymme. Slutanvändaren har ett stort ansvar i att hantera incidenter på rätt sätt, så UI måste fungera som stöd för innehållet. Etteplans mål var att skapa en visuellt tilltalande design som skulle kännas bekant för användarna från första stund, likna välkända applikationer men också uppfylla de unika kraven för ett så pass komplext system.

Att nå högsta standard och implementera bästa praxis hjälpte oss att få fram koncept och design som förbättrade användarupplevelsen.

Teleste-logo.jpg

Med uppmärksamt lyssnande och ett flexibelt förhållningssätt till hur man löser designproblem kunde Etteplan möta UI/UX-målen effektivt och skapa en bättre upplevelse för våra slutanvändare

Krzysztof Helt, R&D Manager, Teleste

Mer att läsa

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Balansering av energinätet med Fortum Spring

Fortum är ett europeiskt energibolag med verksamhet i över 40 länder. Fortum förser sina kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att effektivisera resursutnyttjandet. Fortum vill uppmuntra sina kunder och samhället att delta i omställningen till en renare värld. Fortum är Europas tredje största producent av koldioxidfri el. Med sina cirka 19 000 anställda och en sammanlagd balansräkning på 69 miljarder euro har Fortum den skala, kompetens och de resurser som krävs för att öka och driva på energiomställningen.

Förenkla intralogistikutmaningar genom industriell digitalisering med Cimcorp

Cimcorp Group – en del av Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – är en ledande global leverantör av nyckelfärdig automatisering för intralogistik med hjälp av avancerad robotteknik, materialhantering och programvara. Förutom att tillverka och integrera banbrytande materialhanteringssystem för däckindustrin utvecklar Cimcorp unika robotlösningar inom order- och lagerhantering för branscher som livsmedel, detaljhandel, e-handel, dagligvaror och posttjänster.

Användning av designmetoder för att bygga affärer med Vointy

Vointy, ett nystartat företag inom medicinteknik från Uleåborg i Finland, tog hjälp av Etteplan för att lansera en helt ny typ av hälso- och friskvårdsapp. Istället för att fokusera på mätning av personliga prestationer och konkurrera på den fragmenterade och mättade marknaden för kroppsnära teknik riktar sig applikationen till arbetsgivare och deras personalavdelningar.

Etteplan – Fastems partner för programvaruutveckling

Fastems levererar intelligenta lösningar för fabriksautomatisering. Etteplan är Fastems partner inom mjukvaruutvecklingstjänster för design, utveckling, mjukvarutestning och implementering av styrsystem för flexibla tillverkningssystem (FMS). Tack vare det långvariga partnerskapet har Etteplans medarbetare djupgående kunskaper om Fastems verksamhetsmiljö.

Kontakta oss
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions