Close

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Referens
Kompetensområde

Säkerheten först

Metsä Board har identifierat maskin- och anläggningssäkerhet som ett av sina viktigaste utvecklingsområden. Företagets säkerhetstänkande fokuserar på medarbetarna samt deras säkerhet och trivsel. På lång sikt förväntas säkerhetsaspekterna även påverka effektiviteten och konkurrensförmågan.

Säkerhetssamarbetet mellan Metsä Board och Etteplan tog sin början när Metsä Board ville förbättra maskinsäkerheten. Etteplans säkerhetsexperter undersökte kundens behov och föreslog en mer omfattande riskbedömning av Metsä Boards maskiner och anläggningar med tillhörande åtgärdsförslag.

”Etteplan gav oss konkreta verktyg för att utveckla maskinsäkerheten vid våra bruk. Samarbetet med Etteplans experter har hjälpt oss göra en bredare riskkartläggning och gett oss konkreta förslag för att höja säkerhetsnivån”, säger Ilkka Karvonen.

Säkerhetsteknik är numera ett så specialiserat kunskapsområde att det är i det närmaste omöjligt att ensam hantera alla dess delområden. Etteplans lösningsförslag gick betydligt längre än det ursprungliga behovet, men Metsä Board insåg fördelarna:

”Etteplan hjälper oss att undersöka våra övergripande behov av att utveckla maskinsäkerheten. Maskin- och anläggningssäkerhet innefattar många olika discipliner och man kan därför ha stor nytta av att samarbeta med specialister på olika områden”, berättar Ilkka Karvonen, säkerhetschef på Metso Board.

Metsä Board beslutade att under Etteplans ledning genomföra en riskkartläggning där Etteplan identifierar utvecklingsbehov för maskinsäkerheten och tar fram åtgärdsförslag.

Mer att läsa

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.

En dentalrobot skapas för den digitala eran

Rayo 3DToothfill syftar till att förbättra livslängden för miljarder människor med prisvärd och högkvalitativ tandhälsa. Deras lösning ger de bästa resultaten med jämförbara kostnader för tandläkaren och för patienterna. För att se till att deras lösning är användbar i olika omgivningar är den enkel och lätt att använda. Det är därför de tar sömlös integration med befintlig utrustning på allvar.

 

Kontakta oss
Jari Laurila
Jari Laurila
Manager, Safety operations