Close

Riskbedömningsverktyg höjde maskinsäkerheten till ny nivå på Metsä Board

Metsä Board är specialiserade på miljövänlig nyfiberkartong vars produkter främst används i livsmedels- och konsumentförpackningar. Företaget har länge satsat på cirkulära lösningar för att tillgodose kraven som ställs på kundernas framtida förpackningar, till exempel spårbarhet av förnybara råmaterial och återvinningsbarhet. Metsä Board är en del av Metsä Group och har totalt åtta kartongbruk, varav sju ligger i Finland och ett i Sverige.

Referens
Kompetensområde

Säkerheten först

Metsä Board har identifierat maskin- och anläggningssäkerhet som ett av sina viktigaste utvecklingsområden. Företagets säkerhetstänkande fokuserar på medarbetarna samt deras säkerhet och trivsel. På lång sikt förväntas säkerhetsaspekterna även påverka effektiviteten och konkurrensförmågan.

Säkerhetssamarbetet mellan Metsä Board och Etteplan tog sin början när Metsä Board ville förbättra maskinsäkerheten. Etteplans säkerhetsexperter undersökte kundens behov och föreslog en mer omfattande riskbedömning av Metsä Boards maskiner och anläggningar med tillhörande åtgärdsförslag.

”Etteplan gav oss konkreta verktyg för att utveckla maskinsäkerheten vid våra bruk. Samarbetet med Etteplans experter har hjälpt oss göra en bredare riskkartläggning och gett oss konkreta förslag för att höja säkerhetsnivån”, säger Ilkka Karvonen.

Säkerhetsteknik är numera ett så specialiserat kunskapsområde att det är i det närmaste omöjligt att ensam hantera alla dess delområden. Etteplans lösningsförslag gick betydligt längre än det ursprungliga behovet, men Metsä Board insåg fördelarna:

”Etteplan hjälper oss att undersöka våra övergripande behov av att utveckla maskinsäkerheten. Maskin- och anläggningssäkerhet innefattar många olika discipliner och man kan därför ha stor nytta av att samarbeta med specialister på olika områden”, berättar Ilkka Karvonen, säkerhetschef på Metso Board.

Metsä Board beslutade att under Etteplans ledning genomföra en riskkartläggning där Etteplan identifierar utvecklingsbehov för maskinsäkerheten och tar fram åtgärdsförslag.

Mer att läsa

Samarbete mellan VTT och Etteplan banar väg för finsk innovation inom medicinteknik

VTT är en av Europas ledande organisationer inom vetenskap och teknik. Organisationen ägs av finska staten och främjar utnyttjandet och kommersialiseringen av forskning och teknik inom affärsliv och samhälle. Med vetenskapliga och tekniska medel förvandlar VTT stora globala utmaningar till hållbar tillväxt för företag och samhälle. VTT sammanför människor, företag, vetenskap och teknik för att lösa vår tids största utmaningar.

Utveckling av autonoma smarta träförädlingslösningar med ANDRITZ

ANDRITZ är en globalt ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster. De levererar till vattenkraftstationer, massa- och pappersindustrin samt metall- och stålindustrin. De tillhandahåller tjänster för separation av fasta/flytande ämnen i kommunal och industriell verksamhet samt för pelletering av djurfoder och biomassa. Andra viktiga affärssegment är automatiserings- och service-verksamhet. Den börsnoterade teknikkoncernen har sitt huvudkontor i Graz i Österrike och cirka 29 100 anställda. ANDRITZ har mer än 280 anläggningar i över 40 länder.

Valmet utvecklar grön teknik för att ersätta plast med nya fiberprodukter – Etteplan ingår i projektteamet

Valmet är en ledande global utvecklare och leverantör av processteknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. Med sina system och lösningar för automatisering och flödeskontroll kan Valmet betjäna en ännu bredare bas av processindustrier. Valmet har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett företag specialiserat på flödeskontroll, gick samman med Valmet.

Etteplan hjälper Normet med CFD som en del av en kontinuerlig tjänst inom konstruktion och utveckling

Normet är ett snabbväxande och innovativt företag som har som mål att leda omvandlingen till en mer digital och hållbar framtid. Företaget har skaffat sig processexpertis inom underjordisk gruvdrift och tunnelbyggande genom fler än tusen projekt världen över. Normet har över 50 års erfarenhet inom branschen, fler än 13 000 levererade maskiner och över 1 400 yrkespersoner inom företaget.

Etteplan deltar i utvecklingen av miljöteknik för Valmet

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och tjänster till massa-, pappers- och energiindustrin. I 50 år har Valmet tillhandahållit lösningar för minskning av SOx-utsläpp. I dag är Valmet också kända för sina tillförlitliga marina automatiseringslösningar och sina innovativa lösningar för rökgasrening. Deras mål är att göra fartygen grönare, mer effektiva och mer lönsamma.

Kundcase Hybridtillverkning: Rosendahl Nextrom

AMO-teamet hos Etteplan arbetar hårt för att visa våra kunder hur man drar största nytta av additiv tillverkning, samtidigt som vi alltid försöker hitta den bästa tillverkningsmetoden för varje design. Detta kundcase är ett bra exempel på hur ”hybridtillverkning”, dvs. en kombination av additiva och traditionella tillverkningstekniker, kan användas för effektiv produktion av en mycket krävande produkt.