Close

Schneider Electric Fire & Security

Föreställ dig att brandlarmet går på ditt företag. Du har fått utbildning om systemet, men är du helt säker på vad du ska göra? Att ha en tydlig och välillustrerad bruksanvisning är till stor hjälp när det verkligen gäller. Det är målet med det nya samarbetet mellan Schneider Electric Fire & Security och Etteplan.

Affärskritisk dokumentation på ett flexibelt sätt

 

Schneider Electric Fire & Security är en ledande tillverkare, utvecklare och specialist inom brandlarm- och passersystem. Företaget har 80 års erfarenhet av säkerhetssystem. Företagets innovativa system Esmi Fire Detection och Esmi Access används för att skydda människor, information och egendom i Norden, Ryssland samt Central- och Sydeuropa.

I början av 2016 inledde Schneider Electric Fire & Security och Etteplan ett samarbete inom teknisk dokumentation för brandlarmsystem. Etteplan producerar bruksanvisningar, handböcker för konstruktörer och installatörer, snabbstartsguider samt tekniska broschyrer utifrån en kontinuerlig servicemodell som bygger på möten varannan vecka och omfattar produktion av tekniskt innehåll från början till slut. Texterna skrivs på Simplified Technical English (STE) och illustrationerna produceras med metoden Simplified Technical Illustrations (STI). Innehållet hanteras med hjälp av Hyperdoc, ett system som gör det lätt att uppdatera uppgifter på flera ställen i strukturerat material med en gång. Inför samarbetet tog man fram en ordlista som harmoniserar terminologin som används av Schneider Electric Fire & Security.

Det är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare, då våra konstruktörer själva producerade manualerna efter att produkterna var klara, vilket ofta innebar förseningar i lanseringen. Nu kan våra konstruktörer fokusera på det de kan bäst, samtidigt som våra manualer har blivit bättre – både texterna och illustrationerna håller högsta kvalitet.”

Atte Pihlava, Schneider Electric Fire & Security’s Product Manager, Fire Detection

“Vi vill vara föregångare när det gäller flexibel produkt- och affärsutveckling. Etteplans servicemodell är perfekt för oss, eftersom vi nu kan producera teknisk dokumentation flexibelt samtidigt som produkten utvecklas. Det innebär att manualerna blir färdiga samtidigt med produkten, om inte tidigare, och vi får ut våra produkter på marknaden snabbare.”


Atte Pihlava, Schneider Electric Fire & Security’s Product Manager, Fire Detection.

Kritisk information enkelt och snabbt

Manualerna för brandlarmsystem används av flera olika målgrupper: återförsäljare, brandinspektörer, företagets brandsäkerhetsansvariga, eventuellt personalen i receptionen och när det verkligen gäller även brandkåren. Det är mycket viktigt att varje målgrupp hittar rätt information snabbt i manualerna och att anvisningarna är lätta att förstå.

“Tydliga, enkla anvisningar underlättar för alla och minskar riskerna, eftersom de bidrar till snabbare installations- och underhållsarbeten”, säger Pihlava.

“Detta är särskilt viktigt när vi lanserar nya produkter som medför nya rutiner och processer för våra kunder. Vår största utmaning är att nå ut med informationen till alla målgrupper på alla marknader så snabbt som möjligt. Anvisningarna måste vara helt entydiga. Etteplan översätter dessutom våra anvisningar till olika språk och vi får översättningarna snabbare än tidigare.”

Högkvalitativa dokument och en kunnig partner

Pihlava är nöjd med den förbättrade dokumentationsprocessen.

“Processen är nu systematisk och välstrukturerad och har fått en viktig roll i vår produktutveckling. Etteplans specialister lärde sig våra system förvånansvärt snabbt och allt fungerar som det ska”, säger Pihlava.

Etteplan ansvarar för all teknisk dokumentation till Schneider Electric Fire & Securitys samtliga produktutvecklingsprojekt under 2017.

“Vi har höga förväntningar, men är samtidigt förhoppningsfulla: snabb dokumentation som håller hög kvalitet gör hela lanseringen enklare”, summerar Pihlava.

Mer att läsa

Payair

”Med bra kommunikation, en förtroendefull relation och kunniga apputvecklare hjälpte Etteplan oss att slutföra vår leverans till kunden inom utsatt tid.” – Petter Östlund, VP Products, Payair

Bin - e

Bin-e är ett polskt företag som utvecklar och tillverkar smarta återvinningsstationer med föremålsigenkänning, artificiell intelligens och databehandling. Företagets produkt, Bin-e, sorterar avfallet och bidrar till ett minskat koldioxidavtryck genom optimerade avfallstransporter. I en tillhörande webbapp kan användaren och företaget som sköter sophämtningen se när avfallskärlet är fullt. Lösningen är främst avsedd för kontor och offentliga byggnader.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Manualer 2.0 till Boon Edam

Boon Edam är en ledande tillverkare av karuselldörrar och säkerhetsslussar som levererar eleganta produkter. Men en fantastisk produkt förtjänar en lika fantastisk manual som inte behöver förklaras och som gör livet enklare för både montörer och slutanvändare. Så har det inte alltid varit för Boon Edam. Bert Dammers, Manager Information & Document Management på Boon Edam berättar vad som krävdes av hans team för att skapa manualer som de kan vara stolta över.

ABB Motors and Generators

På ABB sökte man effektivare processer för sina produktkataloger. Lösningen blev Etteplan HyperDoc. Förutom att man nu klarar sig med mindre resurser kan till exempel små förändringar i katalogerna uppdateras överallt med en gång.