Close

5G-nätverkslösningar är redan en verklighet

Medan genombrottet för 5G ännu inte är här, går det redan att konstruera nätverkslösningar som bygger på 5G-nätet. 5G kommer att medföra spektakulära förändringar och möjliggöra tillämpningar som hittills har varit omöjliga. Medan vi fortfarande väntar på ett storskaligt genombrott för teknologin, kan privataktörers industriella nätverkslösningar baserade på 5G implementeras redan idag.

5G utlovar storverk: teknologin erbjuder ett enormt band för dataöverföring samt dataöverföring med lågenergiförbrukning och nästan obefintlig latens. Det kommer att bidra till att helt nya typer av IoT-tillämpningar kan bli verklighet inom de närmaste åren. Ett bra exempel är medicin, där en av de vildaste visionerna som 5G möjliggör är telekirurgi: om operationssalen och kirurgen var på olika platser under exempelvis en krissituation, skulle kirurgen kunna fjärroperera patienten i en simulerad virtuell miljö.

I tillämpningar som telekirurgi är latenskraven extremt hårda eftersom förseningen inte får vara mer än millisekunder.

Detsamma gäller bland annat dataöverföringen på självstyrande bilar eller för snabba justeringar i elnät. Förseningarna måste vara otroligt små, i det närmaste obefintliga – en utmaning som 5G klarar av.

Utöver hastighet kommer ett allt större antal av nya tillämpningar också kräva en anslutning som är extremt pålitlig. 5G ligger steget före tidigare generationer när det gäller informationssäkerhet, säkerställande av servicekvalitet och nätverkstillgänglighet. 5G garanterar att informationen når sin mottagare i erforderligt format. Ytterligare en fördel är att informationen är tillgänglig närhelst den behövs.

5G-nätet har en enorm potential

Det som gör 5G så annorlunda i förhållande till dess föregångare är inte bara dess tekniska egenskaper, utan även dess användare. Medan 3G- och 4G-utvecklingen drevs på av mobiloperatörer och mobila enheter, lägger 5G fokus på IoT-tillämpningar och bland dess kärnanvändare återfinns bland annat städer och fabriksmiljöer.

5G-nätet möjliggör en teknisk revolution när det gäller mobilitet, energiproduktion, lantbruk, detaljhandel – och det har stor potential inom praktiskt taget alla sektorer. Genom att tillgodose behoven hos ett så brett spektrum av användare är 5G betydligt mer omfattande än dess föregångare.

5G-nät i industriella miljöer

5G-nätet utmärker sig framförallt i industriella miljöer. 5G-teknologin är bättre på att ta hänsyn till industrins behov än sina föregångare och kan hantera en mängd olika användningsscenarier som finns i de industriella miljöerna. 5G förbättrar kontrollen över enheter och hanteringen av processen inom industrin, samtidigt som det även möjliggör bättre kommunikation mellan maskiner.

Även om ett storskaligt genombrott för 5G fortfarande låter vänta på sig, kan lokala LTE-nät baserat på 5G-arkitektur byggas inom industrin redan idag. Ett LTE-system kan senare omvandlas till ett fullfjädrat 5G-system enbart genom en uppdatering av radiogränssnittet.

Efterfrågan på lösningarna växer exponentiellt världen över: man har uppskattat att upp till hälften av världens största industriföretag kommer att använda ett privat LTE-nät före slutet av 2020.

Med sin expertis svarar Etteplan mot den växande efterfrågan. Vi erbjuder industrikunder privata LTE-nätlösningar i nära samarbete med teknologiföretaget Nokia och vår partneroperatör Ukkoverkot. Etteplan är starkt involverat i detta samarbete i sin roll som integrerare, lösningsleverantör och enhetsutvecklare.

 

 

Erica Dahlberg

BU Director Software & Embedded Solutions
+46 70 553 26 95
Send e-mail

Ställ en fråga till Erica Dahlberg eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA

Fler artiklar som kan vara av intresse