Close

Digital tvilling i planeringen av en kollaborativ robot

En kollaborativ robot erbjuder en mängd fördelar som effektiviserar produktionen och som bäst gör investeringen mycket lönsam. Det är emellertid bra att komma ihåg att en robot inte alltid kan utnyttjas i produkttillverkningen. Med hjälp av en digital tvilling kan man enkelt och snabbt undersöka om roboten är ett lämpligt alternativ.

En kollaborativ eller samverkande robot, dvs. cobot (collaborative robot på engelska) är som bäst ett perfekt komplement till produktionen. Den är en pålitlig, plikttrogen och kostnadseffektiv kollega som inte tar paus eller blir sjuk – inte ens om den ställs in att jobba i två eller tre skift.

När man överväger att investera i en robot bör man emellertid hålla huvudet kallt. Det är nämligen inte en självklarhet att en kollaborativ robot passar in i produktionsprocessen.

Med hjälp av en digital tvilling och virtuell modellering kan man effektivt testa på vilket sätt och i vilken omfattning roboten kan användas i produktionen. Genom lämplighetstestet kan man samtidigt bedöma den planerade investeringens ekonomiska lönsamhet.

Produktionsboost eller flaskhals?

Det typiska första steget i lämplighetstestet är en virtuell modellering av objektet. När den digitala tvillingen är klar planteras den övervägda roboten i den modellerade miljön. Nu kan man börja undersöka hur väl roboten platsar i omgivningen. Säkerhetsbedömningen där man bedömer hur robotcellen passar in i omgivningen är en viktig del av planeringen.

Det första som granskas är till exempel robotens dimension, lyftkraft, hastigheter och säkerhet. Är roboten tillräckligt skicklig att hantera delarna eller blir den bara en flaskhals i produktionen? Ihopmonteringen kan alltid omfatta arbetsskeden som är svåra eller rentav omöjliga för roboten. Ett bra exempel på detta är koppling av olika ledningsserier, där roboten och dess sensorer inte kan tävla med människans fingertoppskänsla.

I den virtuella världen kan coboten enkelt och snabbt placeras på olika ställen samtidigt som programmet ger kontinuerlig feedback och information om vad som fungerar och vad som inte gör det. Roboten som testas kan också enkelt bytas ut, vilket gör att man snabbt kan hitta den lämpligaste bland flera olika robotar.

Man kan även inkludera investeringskalkylerna samt installation och driftsättning av roboten i lämplighetstestet. När man dessutom inkluderar bedömningar av hur coboten exempelvis påverkar produktionens effektivitet kan man beräkna hur snabbt investeringen återbetalar sig.

Etteplan Arttu Kalliovalkama

Arttu Kalliovalkama

Managing Director
+358 10 307 2876
Send e-mail

Ställ en fråga till Arttu Kalliovalkama eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse