Close

Företagets programvara behöver också regelbundna oljebyten

Watts Humphrey, den legendariska utvecklaren av kvalitetsprocesser för datorprogram, konstaterade för tjugo år sedan att ”varje företag är ett programvaruföretag”.  Humphrey visste vad han talade om. Även om företagets bransch inte tycks ha något med datorer eller kodavsnitt att göra är dess kärnfunktioner med största sannolikhet digitaliserade.

Programvara är den kraft som driver affärskritiska system. Allt måste fungera hela tiden, annars blir det problem. Ett fel i webbutiken innebär en direkt ekonomisk förlust som bara blir större ju längre avbrottet varar. Om de system som styr fabrikens maskiner inte fungerar som de ska kan produktionsavbrotten ge företaget allvarliga problem.

Som Humphrey sa så körs affärsverksamheten på programvara. Därför har man utvecklat rutiner för att se till att produktionen inte avbryts och att handel kan bedrivas all tid på dygnet. Programlivscykelhantering, dvs. lösningsunderhåll, ser till att arbetet rullar på med så få avbrott som möjligt.

Underhåll tryggar företagets konkurrenskraft

– Bilen servas regelbundet så att den inte sviker sina passagerare i ett kritiskt ögonblick. Olja och förbrukningsdelar byts ut innan de slits ut helt. Lösningsunderhåll fungerar på samma sätt. Programvaror och deras komponenter uppdateras regelbundet, och med förebyggande underhåll kan man förhoppningsvis åtgärda problemen innan de blir synliga, säger Tero Kivistö, Director Application Lifecycle Management (ALM) vid Etteplan.

Världen förändras och utvecklas hela tiden, och därför räcker det inte alltid med enbart underhåll. Företaget behåller sin konkurrenskraft genom att stegvis utveckla sin programvara utan någon stor engångsinsats och massiva årslånga projekt. Genom sådan småskalig utveckling kan man göra ändringar i den gamla koden för att förbättra funktionaliteten, korrigera programvarufel och göra nya integrationer i backend-systemen.

En stor fördel med småskalig utveckling är att kodförbättringar och felkorrigeringar kan göras snabbt. Ett mindre problem åtgärdas i bästa fall smidigt på några timmar utan att man behöver starta något tungt projekt och slösa dagar.

Etteplans ALM-tjänst passar ett brett spektrum av företag, från agila startup-företag till internationella koncerner. Modellen är mycket skalbar, vilket passar i modern tid, och fungerar utan avbrott dygnet runt och året om. Om så önskas är svarstiderna mycket snabba, särskilt om företagets verksamhet är starkt baserad på digitala system. Tanken är att man ska vidta nödvändiga åtgärder så rationellt och kostnadseffektivt som möjligt, säger Kivistö.

En partner jämnar ut trycket

Det är på många sätt smart att använda en partner i lösningsunderhållet. Medan partnern ser till att systemen fungerar kan företaget i lugn och ro fokusera på att sköta kärnverksamheten och ledningen kan sova gott på natten. Större företag kan i sin tur fundera på hur de ska fördela resurserna på det mest kostnadseffektiva sättet så att partnern sköter en viss del av underhållet.

Lösningsunderhållet tryggar också kunskaperna för framtiden. Folk byter jobb, och när en intern systemspecialist slutar kan en stor del av kunskaperna försvinna. Genom att köpa in lösningsunderhållet utifrån minskar man också risken för detta – då ansvarar partnern för att kunskaperna alltid är uppdaterade och att systemen utvecklas utan avbrott.

– När man väljer en partner för lösningsunderhåll bör man se till att denne har breda kunskaper om olika programvarulösningar. Stora företag i synnerhet kan ha parallella system som baseras på en mycket gammal kodbas och samtidigt använda den senaste molntekniken. I sådana lägen kan en kunnig partner vara ett starkt stöd när man ska förnya systemen. Systemen kan mycket väl köras parallellt och moderniseras steg för steg på ett flexibelt sätt. Man behöver inte göra någon stor omställning på en gång, vilket sparar både nerver och pengar, säger Kivistö.

Läs mer om Etteplan ALM

Etteplan Tero Kivistö

Tero Kivistö

Director, Application Lifecycle Management
+358 50 486 7783
Send e-mail

Ställ en fråga till Tero Kivistö eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).

Fler artiklar som kan vara av intresse