Close

Ledarskapsprofiler: Maciej Sibiński

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.

Nästa deltagare är Maciej Sibiński, Vice President Embedded Software & Hardware Solutions med bas i Wrocław, Polen.

Maciej Sibinski

Ledarskap

1. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

”Jag ser mig själv som en ledare som hjälper andra att lyckas och växa, men som också får saker gjorda.” Maciej drivs av laganda, effektivt beslutsfattande och att definiera framtida mål, och dessa principer spelar en viktig roll i både hans privatliv och yrkesliv. Maciejs laganda har sitt ursprung inom idrotten – fotboll och basket har haft en viktig roll under hela hans liv. 

2. På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

Etteplan är ett tillväxtföretag – när Maciej kom till Etteplan via ett förvärv fanns det 2300 anställda på företaget jämfört med dagens drygt 4 000. ”På Etteplan finns det möjlighet till utveckling genom ledarskapsprogram (E-Lead, EtteCoach, Mentoring), och det är också ett trevligt företag att växa på. Allt detta gör att den professionella utvecklingen på Etteplan går mycket smidigt.”

Kultur

3. Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan? 

”Jag brukar säga att kulturen är avgörande! Etteplans kultur är starkt präglad av de nordiska länderna uppblandat med kreativitet.” Samarbetet mellan kollegor och team är avgörande. För Maciej innebär detta i praktiken en ökad respekt och transparens inom alla delar av organisationen. ”Vi förstår och stödjer kreativitet och mångfald för att kunna leverera bästa möjliga resultat i de projekt vi arbetar med.” 

4. På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Vi är öppna att dela med oss men också att ta emot feedback, så att vi hela tiden kan förbättra oss och se till att alla kan växa.” Alla har ett ansvar att bidra till kulturen. ”Det kan handla om detaljer som kaffe, arbetsplatser eller verktyg men även kulturen i vidare bemärkelse, som personalengagemang och kunskapsdelning.”

Värderingar

5. Våra värderingar är: Att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär det för dig?

”Jag ser värderingarna som en liksidig triangel där medarbetare, kunder och företag bildar hörnen. Det krävs balans mellan dessa aspekter.” För Maciej gör nöjda medarbetare ett utmärkt jobb vilket leder till framgång för kundernas projekt. ”Glada medarbetare och nöjda kunder gör Etteplan till en attraktiv arbetsgivare och teknikpartner.” 

6. Hur omsätts värderingarna i praktiken?

”På Etteplan gillar vi att ge stöd, men vi utmanar också oss själva och de kunder vi arbetar med.” Att skapa lösningar i syfte att förbättra – inte bara de saker vi arbetar med utan även hela projektets livscykel och den professionella miljön. ”I och med att vi arbetar med den högteknologiska industrin får vi chansen att arbeta tillsammans för att utmana ”status quo”. Även en kafferast med kollegorna är en möjlighet att dela med sig av de senaste tekniska rönen eller utmaningarna.”   

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

”Uppriktighet i personliga relationer spelar en avgörande roll. Därför ska du bara vara dig själv, både privat och i yrkeslivet.”

Fler artiklar som kan vara av intresse