Close

Ledarskapsprofiler Malte Neustern

I serien Ledarskapsprofiler vill vi lyfta fram våra ledare som lever efter våra värderingar och som leder genom att föregå med gott exempel och främja kulturen för tillväxt och innovation.


Nästa deltagare är Malte Neustern, Operations Manager inom Technical Communication Solutions i Neukirchen-Vluyn, Tyskland.

Malte Neustern

Ledarskap

1. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?

Malte värdesätter ärlighet och ser det som en del av Etteplans kultur och anda. Även om det är viktigt att arbeta hårt och uppfylla mål kommer teamets välbefinnande i första hand för honom. ”När teamet mår bra presterar vi bättre.”

Ett bra team, bra kunder, goda relationer och förtroende utgör kärnan enligt Malte. Det tar tid att bygga starka relationer. ”Jag försöker träffa teammedlemmarna och kunderna så ofta som möjligt. Under pandemin besökte jag mina team och kollegor så mycket det gick. Det är viktigt för mig att träffas öga mot öga och att vara tillgänglig för mitt team.”

2. På vilket sätt stödjer Etteplan ledarskap och tillväxt?

Stödet i allmänhet är utmärkt, menar Malte. Att ha en bra chef och stöd från kollegor från Nederländerna och Polen är ovärderligt. Ledarskapsutbildning har hjälpt till att utveckla hans ledaregenskaper och bredda hans nätverk.

”Vi har haft utmärkt värdebaserad utbildning. Dessutom har jag förmånen att kunna kommunicera med mina kollegor och andra ledare, vilket ger mig en fantastisk möjlighet att nätverka."

Kultur

3. Hur skulle du beskriva kulturen på Etteplan?

”Jag tycker att kulturen är ytterst motiverande. Eller som jag brukar säga – det finns ingen bättre företagskultur än den på Etteplan." Enligt Malte behandlas alla lika, kommunikationen är densamma mellan alla team och med alla kollegor oavsett position på företaget.

4. På vilket sätt anser du att du påverkar företagskulturen?

”Jag besöker mitt team ofta. Det är ingen stor sak att sammanföra kollegorna och teamet, men tiden öga mot öga med teamet är det som gör skillnad.”

Vissa rutiner i teamet, som att fatta strategiska beslut, utförs oftast på ett demokratiskt sätt genom att gruppchefer eller gruppledare får insyn i beslutsprocessen. ”Jag är stolt över att teamledare, skribenter och illustratörer för fram sina åsikter. På så sätt kan vi diskutera åtgärder.”
 

Värderingar

5. Våra värderingar är att vara kundorienterade, attraktiva och proaktiva. Vad innebär det för dig?

Maltes ledarskap och framgångsrika kundrelationer är viktiga eftersom det är kärnan i vår verksamhet som tjänsteleverantör – att ta kommunikationen till en högre nivå. ”Våra kunder behöver uppleva att kommunikation är något vi är bra på.”

För Malte är attraktivitet relevant för både kunder och medarbetare.

”Att vara proaktiv är för mig att kunna förutse problem, och vi måste studera alla variabler för att nå målet på bästa sätt. Det gäller både kunder och medarbetare, jag måste vara proaktiv för att förstå det bästa sättet att nå lösningen.”

6. Hur omsätts värderingarna i praktiken?

Ett exempel på hur Etteplan agerar kundorienterat är genom att skydda känslig information och våra kunder.

Så här säger Malte om attraktivitet: ”I samarbete med personalavdelningen har jag satsat på att ordna fler fördelar för mina team. Och på kundsidan är det viktigt för mig att vi skapar bästa möjliga lösningar.”

Joker: Om du kunde ge ett råd om precis vad som helst, vad skulle det vara?

”Arbeta hårt och bygg förtroende. Det är det viktiga. Allt annat följer med på köpet.”

Fler artiklar som kan vara av intresse