Close

Etteplan DRAW-tjänsten, den kostnadseffektiva tjänsten för konvertering och teknisk dokumentation

Etteplan DRAW

Etteplan DRAW omfattar alla behov när det gäller produktionen av konstruktions- och tillverkningsritningar inom FoU, från beställning till leverans och tjänsteprocesser.

Nyckelfördelar
Kostnadseffektiv tack vare validerad utlokaliseringsprocess
Administrerad tjänst som bygger på utbildade team och standardiserad process
Kort ledtid med hjälp av lokala tjänsteleverantörer, effektiva metoder och verktyg
Kontinuerlig förbättring av processer och metoder

Digitalisering av anläggningsritningar​

På en anläggning har ofta fysiska tillgångar en lång livscykel. Detta kan orsaka situationer där dokumentationen delvis finns i pappersformat, spritt mellan olika okontrollerade arkiv, och delvis i digitalt format.​

As-built-ritningar för kundleverans​

Framförallt när det gäller as-built-information råder det ofta ett stort behov av förbättringar. As-built-ritningar eller ritningar med rödpenna visar hur projektet har utförts och vilka förändringar som har gjorts av originalritningarna under konstruktionsprocessen. Dessa förändringar kan t.ex. omfatta modifieringar, verkstadsritningsförändringar, designförändringar, extraarbete och förändringar godkända och utförda under konstruktionen.

Ritningar för underhåll och reservdelar​

Behov av förändringar av originalritningarna kan även orsakas av smärre uppgraderingar eller felavhjälpande underhållsåtgärder. Korrekt as-built-information är avgörande för att säkerställa att din anläggnings dokumentation alltid är aktuell och återspeglar verkligheten.

Vi stöder våra kunder med kontinuerliga tjänster, med enskilda utvecklingsprojekt och konsulttjänster.​

Etteplan DRAW täcker alla behov när det gäller produktionen av konstruktions- och tillverkningsritningar inom produktutveckling, från beställning till leverans och produkttjänsteprocesser.​

 

Uppnå besparingar, kortare ledtid och förbättrad kvalitet på tekniska ritningar

När du får Etteplan DRAW som en administrerad tjänst gör vi kontinuerliga förbättringar av processer och metoder för produktion av tillverknings-och konstruktionsritningar. Detta resulterar i en förbättrad teknisk kvalitet på dina ritningar och kortare ledtid för konstruktionsdesignprocessen.

Tjänsten medför även en avsevärd kostnadsbesparing, eftersom den kan utföras från Etteplans enheter i Kina.