Close
Visual Content Services

Tjänster för visuellt innehåll

Etteplan har erfarenheten och kunnandet att producera ett mycket brett utbud av visualiseringar, från enkla upplysande teckningar till komplexa animationer, videor, renderingar och fullfjädrade utbildningslösningar med virtuell verklighet. Det visuella innehållet kan användas för prototyper, teknisk dokumentation, utbildning och marknadsföringsmaterial. Över produktens hela livscykel.

Nyckelfördelar
Sänkta kostnader för översättning
Förbättrad förståelse och inlärning
Nöjdare kunder
Mervärde genom stärkt varumärke
Sänkta kostnader genom minskat behov av fysiska produkter
visual_Content_services_1

Som tjänsteleverantör är vi lösningsdrivna. Vi tillgodoser alla typer av krav från budgetar, stilfrågor, planering och varumärken. Våra specialister på visuellt innehåll samarbetar med er för att hitta bästa möjliga lösning. Våra specialister tar hänsyn till – syfte, budskap som ska förmedlas, målgrupp och medietyp. 

Användarna av teknisk dokumentation vill förstå innehållet så snabbt som möjligt. En del användare föredrar text medan andra helst studerar bilder, så vi försöker hitta en balans som passar alla. Vi försöker också göra bilderna så återanvändbara som möjligt från start, för att passa strukturerad dokumentation och minska kostnader över tid.

visual_Content_services_2

För marknadsföringsmaterial kan vi producera fotografier eller jobba med 3D-modeller och producera superrealistiska renderingar som visar kunden hur deras produkt kommer att se ut redan innan den är färdig. I slutänden kan problem upptäckas och rättas till före den slutliga produktionen. 

Högkvalitativa animationer och renderingar 

Visualiseringar måste alltid väljas med avseende på syfte, budskap, mottagare och medietyp. Animeringar, renderingar och XR (VR eller AR) lämpar sig för olika situationer. 

Animeringar är ett bra sätt att visa stegen i en process och göra informationen globalt tillgänglig utan att behöva översätta eller lokalisera den. Vi kan utgå från 3D-modeller och producera superrealistiska renderingar som visar kunderna hur deras produkt kommer att se ut, redan innan den är färdig. Renderingar är särskilt praktiska när produkter ska anpassas med olika ytfinish eller funktioner. I slutänden ökar det kundnöjdheten eftersom problem kan upptäckas och rättas till innan den slutliga produktionen börjar. Med renderingar kan kunderna visualisera i förväg och slippa besvikelser senare. 

visual_Content_services_3

Lösningar med blandade medier 

Virtual reality (VR) lämpar sig särskilt bra för ”uppslukande utbildning”. Till exempel för astronauter som vill öva på uppgifter de ska utföra under en rymdpromenad. VR ger dem en säker plattform där de kan öva på handgreppen och få en hyfsat realistisk uppfattning om den omgivande arbetsmiljön. Det är bättre att lära sig genom att tappa en skiftnyckel i VR än i tomma rymden. Få personer är astronauter, men VR kan användas inom en rad olika områden. För folk som gillar att lära sig i praktiken hellre än att läsa är VR det näst bästa alternativet.

Augmented reality (AR, förstärkt verklighet) passar när verkliga miljöer kan förstärkas med datorgenererad perceptuell information, oftast överlagrad sensorisk information. Till exempel kan AR användas för att låta användaren se insidan på en produkt eller struktur utan att öppna den.

Som leveransmedium finns fler val än någonsin, som papper, mobiltelefoner, surfplattor, datorer och teveapparater. Vi ser till att våra visualiseringar fungerar bra oavsett leveransmedium.

Oavsett om ert mål är att instruera, utbilda, underhålla eller sälja, kan vi hjälpa er att välja och skapa visualiseringar som passar era behov och mottagare.

Att stödja er organisation är vår kärnverksamhet, så att ni kan fokusera på er.

Vi erbjuder följande tjänster inom visuellt innehåll:

visual_Content_services_1
  • Undervisnings- och instruktionsinnehåll
  • Interaktiva inlärningsverktyg
  • Virtuella rundturer
  • Illustrationer av delar, underhåll eller till användarhandboken
  • Projekt inom DTP eller publicering
  • AR- och VR-tjänster
  • Spökbilder och sprängskisser
  • Alla typer av 3D-visualiseringar
  • Virtuell produktfotografering
  • Animerat innehåll i 2D eller 3D

Erik Sundström

Head of Sales, Technical Communication Solutions
+46702238511
Send e-mail

Ställ en fråga till Erik Sundström eller utmana oss

När du skickat oss det ifyllda formuläret bli du kontaktad av vår specialist via e-post eller telefon.Genom att skicka in detta accepterar du vår integritetspolicy (privacy policy).
CAPTCHA