Close

Device creation

Etteplans utvecklingstjänst inkluderar alla faser i ett produktutvecklingsprojekt samt tekniken, verktygen, teknikplattformarna och den expertis som behövs för att ta fram en vinnande produkt. Vi erbjuder även elektronik och mjukvara till inbäddade produkter och allt från produktarkitektur till produktionstester och produktgodkännanden.

Vi kan också utveckla mobil- och webbappar för din produkt samt ta hand om cybersäkerhetstester. Vårt dokumentationsteam tillhandahåller all teknisk dokumentation som behövs, vilket underlättar produktunderhåll och effektiviserar reservdelsförsörjningen.

Mervärdet vi erbjuder som produktutvecklingspartner bygger på en djupgående kännedom om hur olika typer av teknik lämpar sig för våra kunders produkter. Vi motiverar alltid våra teknikval för kunden och väljer den teknik som bäst säkerställer en tillförlitlig och säker produktarkitektur samt minimerar riskerna i projektplanen.

Device_creation_SE.png

 

Plattform för trådlös dataöverföring baserad på NB-IoT

Etteplan har utvecklat en plattform för dataöverföring för Vaisala som bygger på Narrowband IoT-teknik (NB-IoT) och som möjliggör trådlös överföring från en enhet till en molntjänst.

Läs mer

Definitionsfas

Vi utför lönsamhetsberäkningar för din produkt samt går igenom relevanta regulatoriska och marknadsspecifika krav.

Våra teknikval bygger på välkända och högklassiga lösningar, exempelvis ARM MBED, ARM MBED Linux, Yocto Linux, NXP imx7, stm32, Lora och NB-IoT.

Definitionsfasen resulterar i en produktarkitektur och kravspecifikation, en uppskattning av produktions- och utvecklingskostnaderna samt en uppskattad tidtabell för utvecklingsprojektet.

Utvecklingsfas

Vi utvecklar en end-to-end lösning för din produkt som inkluderar allt från mekanikkonstruktion till elektronik och mjukvara för inbyggda system, molnbaserade lösningar och produktionstestning.

Våra verktyg och arbetsmetoder säkerställer att din produkt får CE-märkning enligt relevanta direktiv (RED, LVC, EMC, RoHS). Vi har ett eget testlabb för alla nödvändiga produkt- och prototyptester, inklusive EMC-, MIL-, vibrations-, temperatur- och miljötester.

Etteplans utvecklingsprojekt för elektronikprodukter genomförs enligt principerna Security-by-design och Privacy-by-design. Vi utför cybersäkerhetstester för elektroniken och mjukvaran för att säkerställa att den uppkopplade slutprodukten är säker för sitt tänkta användningsområde.

 

Leveransfas

Vi hjälper till med alla godkännandefaser för att se till att din lanseringstidtabell håller. Vi säkerställer att din produkt är redo för produktion och får en smidig övergång från utveckling till tillverkning.

Vi erbjuder olika typer av livscykeltjänster för din produkt, till exempel teknisk support, programuppdateringar och elektronikunderhåll för att säkerställa producerbarheten och kostnadseffektiviteten under produktens hela livslängd.

Våra livscykeltjänster inkluderar även teknisk dokumentation samt vid behov kontinuerliga cybersäkerhetstester.

Mer att läsa

Kontakta oss
Kalle Mannonen
Kalle Mannonen
Director
Software & Embedded Solutions